برنامه کلاسی
برنامه کلاسی دروس گروه معارف دانشگاه پیام نور مرکزسقز در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

زمان تشکیل کلاسها ازشنبه 11/02/95   تا   چهارشنبه   15/02/95   می باشد:

فايلها
grohe_meharf.pdf 61.431 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما