برنامه کلاسی
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

برنامه کلاسی نیمسال  دوم (ترم بهار)  سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور مرکز سقز

جهت دریافت آخرین تغییرات برنامه کلاسی  بروی نام رشته مورد نظر خود کلیک بنمایید:

 

رشته

گرایش

مقطع

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)

گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)

کارشناسی ارشد

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)

گرایش آب وهوا شناسی کاربردی

کارشناسی ارشد

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)

گرایش آب وهوا شناسی شهری

کارشناسی ارشد

حقوق

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

تاریخ

تاریخ اسلامی کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

------------------------

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

 نرم افزار

کارشناسی

مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها

 ------------------------------

کارشناسی

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

------------------------------

کارشناسی

ریاضی

کاربردی

کارشناسی

فیزیک (حالت جامد)

 

کارشناسی

شیمی

گرایش محض و کاربردی

کارشناسی

علوم تربیتی

کلیه گرایشهای

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

----------------------------

کارشناسی

زبان وادبیات انگلیسی

-----------------------------

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

محض

کارشناسی

حسابداری

---------------------------------

کارشناسی

جغرافیای

کلیه گرایشهای

کارشناسی

آب و هوا شناسی

---------------------------------

کارشناسی

روانشناسی

عمومی

کارشناسی

مدیریت دولتی

----------------------------------

کارشناسی

مدیریت جهانگردی

----------------------------------

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

----------------------------------

کارشناسی

الهیات ومعارف اسلامی

کلیه گرایشهای

کارشناسی

علوم اجتماعی

کلیه گرایشهای

کارشناسی

حقوق

------------------------------------

کارشناسی

تاریخ

-----------------------------------

کارشناسی

زبان و ادبیات عربی

-----------------------------------

کارشناسی

دروس عمومی گروه معارف

دروس عمومی گروه معارف

کارشناسی

تربیت بدنی (برادران)

  کلیه رشته های مقطع کارشناسی (برادران)

کارشناسی

تربیت بدنی (خواهران)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی (خواهران)

کارشناسی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما