امور دانشجویی و فرهنگی
 
کلیه دانشجویان جهت جلوگیری از مشکلات آتی از پرداخت اقساط در سامانه بانک تجارت اکیدا خودداری نمایند،
مبلغ وام ایندسته از دانشجویان بر اساس تعداد اقساط پرداخت ایشان به بانک تجارت در سیستم ثبت گردیده است. لذا آندسته از دانشجویانی که نسبت به تسویه و بازپرداخت کامل اقساط خود در سامانه بانک تجارت اقدام نکرده اند میبایست مبلغ بدهی خود را در سامانه گلستان تسویه نمایند.
شایان ذکر است کلیه دانشجویان جهت جلوگیری از مشکلات آتی از پرداخت اقساط در سامانه بانک تجارت اکیدا خودداری نمایند، بدیهی است عواقب ناشی از پرداخت در سامانه بانک تجارت بر عهده خود دانشجو خواهد بود. 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما