شماره تلفن های دانشگاه پیام نور مرکز سقز (شماره های تلفن گویا )
 
 
شماره های تلفن گویا:
36243990  - 36242388 -  36247445  -  36241718   - 36244647
 شماره فکس
36244889
 
ریاست
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
ریاست
دکتر علیرضا شریفی
مستقیم:      36249800   
شماره های تلفن گویا
 
160
1
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
فردین مصطفایی
148
1
معاونت آموزشی
دکتر صالح امین پور
شماره های تلفن گویا
142
2
 
آموزش
نام واحد و سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
مدیر آموزش
زاهد فاتحی
مسیتقیم: 36248700
شماره های تلفن گویا
135
4
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های : حقوق خصوصی – تاریخ ایران اسلامی – شیمی آلی – آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) کلیه گرایشها
حامد محمدی
 
 
شماره های تلفن گویا
184
-
سید غفور سید برایی
193
-
کارشناس آموزش رشته های : روانشناسی – مهندسی کتمپیوتر – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ – ریاضیات و کاربردها – زبان و ادبیات انگلیسی
ساسان وثوقی
 
 
 
 
 
 
 
شماره های تلفن گویا

36243990  36242388  36247445  36241718   36244647
134
4
کارشناس آموزش رشته های: حقوق – مدیریت دولتی – مدیریت بازرگانی
علی عزیزی
134
4
کارشناس آموزش رشته های: علوم تربیتی کلیه گرایش ها – زبان و ادبیات فارسی – مترجمی زبان انگلیسی - مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فاتح احمدی
159
5
کارشناس آموزش رشته های: حسابداری – کشاورزی کلیه گرایشها – شیمی کلیه گرایش ها – فیزیک حالت جامد
پرنگ آزادیخواه
158
5
کارشناس آموزش رشته های: علوم اجتماعی کلیه گرایشها – جغرافیا کلیه گرایشهای – مدیرت جهانگردی
سید رئوف محی الدینی
194
5
امور اساتید و برنامه ریزی
ژیلا حاجی پور
 
شماره های تلفن گویا
119
7
امور کلاسهای
رامین خاکی
121
7
وحید فتحی
120
7
کارشناسان فارغ التحضیلان
بهاره خلیقی
 
شماره های تلفن گویا
182
6
نادره شریفی
182
6
سیروان کریمی
132
6
کارشناس امتحانات
عبدالرحمان علیدوست
 
شماره های تلفن گویا
173
-
 
اداری مالی
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
معاونت اجرایی - رئیس اداری و مالی
حسین امامی
مستقیم:      36247400
شماره های تلفن گویا
156
3
مدیر مالی
هادی رضایی
مستقیم:   36241717
شماره های تلفن گویا
127
23
کارشناس امور اداری
بختیار مصطفایی
126
23
کارشناس مالی دانشجویی (درآمد)
عطیه فیضی
129
23
کارپرداز
احمد یزدانی
مستقیم:      36249770
شماره های تلفن گویا
133
 
 
حراست
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
حراست
 
36249645
شماره های تلفن گویا
170
 
فرهنگی و دانشجویی
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
مسئول امور فرهنگی
نجم الدین آین
مستقیم:     36247789
شماره های تلفن گویا
181
-
کارشناس فرهنگی و وام دانشجویی
محمود عزیزی
181
-
فناوری اطلاعات (رایانه)
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
مسئول فناوری اطلاعات ( رایانه)
اسعد سلطلنی
مستقیم:     36247444
شماره های تلفن گویا
165
11
پژوهش
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
مسئول پژوهش
مهوش جانمردی
شماره های تلفن گویا
183
-
کتابخانه
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
کارشناس
فریدون صنیعی
شماره های تلفن گویا
185
-
کارشناس
محمد قدیمی
185
-
 
 اعضای هیات علمی
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
هیات علمی گروه حقوق
دکتر علیرضا شریفی
 
 
 
 
  
 شماره های تلفن گویا

36243990  36242388  36247445  36241718 
36244647
160
 
هیات علمی گروه تاریخ
دکتر صالح امین پور
142
 
هیات علمی گروه  شیمی
دکتر بهاالدین رشیدزاده
122
 
هیات علمی گروه  حسابداری
سید کریم قادرزاده
139
 
هیات علمی گروه  حسابداری
کاوه قادری
166
 
هیات علمی گروه  جغرافیا
دکتر نادرپروین
138
 
هیات علمی گروه  جغرافیا
بختیار خسروی
123
 
هیات علمی گروه جغرافیا
دکتر مجید پریشان
124
 
هیات علمی گروه جغرافیا
دکتر محمدرضا کرمی
138
 
هیات علمی گروه  الهیات
امید بهرامی نیا
166
 
هیات علمی گروه علوم اجتماعی
دکتر مهدی قادری
124
 
هیات علمی گروه  کشاورزی
دکتر نبی خلیلی اقدم
164
 
هیات علمی گروه  آمار و ریاضی
مسعود فضغلی پور
164
 
هیات علمی گروه  کامپیوتر
عابد حشمتی
122
 
هیات علمی گروه  فیزیک
سمیه مالمیر
124
 
هیات علمی گروه  روانشناسی
محمد خالدی
--
 
 
سایر قسمتهای
نام واحد
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
شماره اتاق
 
خدمات
سید منصور حسینی
 
 
شماره های تلفن گویا
127
 
طالب خالدی
127
 
طاهر نوین روز
127
 
نگهبانی و اپراتور
فرهاد حسن زاده
0 و 101
 
سرایداری
سید اسعد طهماسبی
177
 
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما